Sarakiniko #5 2015
Sarakiniko #5 2015

Oil on Linen, 24"X36"  2015

Mont St. Michel I
Mont St. Michel I

oil on canvas,  2014

North Beach
North Beach

Oil on canvas, 72"x48" 2015

Sarakiniko #1
Sarakiniko #1

Oil & alkyd resin on canvas, 40"x60"" 2017

Sarakiniko #2
Sarakiniko #2

Oil & alkyd resin on canvas, 16"x20" 2017

Sarakiniko #1   2014
Sarakiniko #1 2014

oil & akyd resin on canvas, 16"x20" 2014

 

Sarakiniko #2  2014
Sarakiniko #2 2014

oil on canvas, 16"x20" 2014

"Sarakiniko #3 2014
"Sarakiniko #3 2014

oil on canvas, 16"x20" 2014

"Sarakiniko #4 2014
"Sarakiniko #4 2014

oil on canvas, 16"x20" 2014

"Jetty, Ju Ju"
"Jetty, Ju Ju"

Oil on canvas , 24"x36",  2014

"Jetty, Bi"
"Jetty, Bi"

oil on canvas, 12"x20" 2014

"Jetty, Barcelona"
"Jetty, Barcelona"

oil on canvas, 11"x17" 2014

Sarakiniko #5 2015
Mont St. Michel I
North Beach
Sarakiniko #1
Sarakiniko #2
Sarakiniko #1   2014
Sarakiniko #2  2014
"Sarakiniko #3 2014
"Sarakiniko #4 2014
"Jetty, Ju Ju"
"Jetty, Bi"
"Jetty, Barcelona"
Sarakiniko #5 2015

Oil on Linen, 24"X36"  2015

Mont St. Michel I

oil on canvas,  2014

North Beach

Oil on canvas, 72"x48" 2015

Sarakiniko #1

Oil & alkyd resin on canvas, 40"x60"" 2017

Sarakiniko #2

Oil & alkyd resin on canvas, 16"x20" 2017

Sarakiniko #1 2014

oil & akyd resin on canvas, 16"x20" 2014

 

Sarakiniko #2 2014

oil on canvas, 16"x20" 2014

"Sarakiniko #3 2014

oil on canvas, 16"x20" 2014

"Sarakiniko #4 2014

oil on canvas, 16"x20" 2014

"Jetty, Ju Ju"

Oil on canvas , 24"x36",  2014

"Jetty, Bi"

oil on canvas, 12"x20" 2014

"Jetty, Barcelona"

oil on canvas, 11"x17" 2014

show thumbnails